Unieke dienstverlening

Ik ben Jeltsje, en ik heb mijn jarenlange ervaring als coƶrdinator van diverse (bestuurs)secretariaten, projectcoƶrdinator, coach, als bestuursondersteuner, raadsadviseur en commissiegriffier gebundeld in jfO|Connect.

jfO|Connect gaat ook om coaching, van personen of teams, door het maken van een teamanalyse waar een verbetertraject van dat team op gebaseerd kan worden. Mijn kracht zit in het zien en analyseren van verbindingen. De verbinding met jezelf maar ook de verbinding tussen mensen, al dan niet in een team. Ik zie snel de oorzaak van stilstand. Hierdoor zie ik snel de reden waarom een persoon of een team niet in beweging kan komen.

Verder zet ik me graag in om te ondersteunen in extreme drukte, bij reorganisaties en vakantieperiodes. Verder ben ik een professioneel ondersteuner, waarbij ik door mijn omgevingssensitiviteit snel situaties in kan schatten en pro-actief handel.

Ik ben makkelijk op elk niveau in een organisatie in te zetten. Ik heb ervaring als griffier, secretaresse van burgemeesters, wethouders of als managementondersteuner van een directie, manager of teamleiders. Hierdoor weet ik snel mijn weg te vinden in iedere organisatie.