Bij mijn toenmalige werkgever heb ik Рsamen met een klein projectteam Рde eerste editie van de Hayo Apotheker Lezing georganiseerd. Dit hield in dat ik de draaiboeken heb gemaakt, de contacten met de spreker (Diederik Samsom), het theater, de communicatie-adviseur en de catering onderhield en zorgde dat alles op tijd geregeld was. Tijdens de dag was ik coördinator en heb ik ervoor gezorgd dat de hele dag in alle opzichten vlekkeloos verliep: van de aansturing van de gastvrouwen tot het testen van de apparatuur.