Helder

jfO|Connect gaat om coaching, van personen of teams, door het maken van een teamanalyse waar een verbetertraject van dat team op gebaseerd kan worden. Mijn kracht zit in het zien en analyseren van verbindingen: de verbinding met jezelf maar ook de verbinding tussen mensen, al dan niet in een team. Ik zie snel de oorzaak van stilstand waardoor een persoon of een team niet in beweging kan komen. Uiteraard deel ik graag een paar ervaringen met je.

Uitgangspunten jfO|Connect

Mijn coaching houdt in het opsporen van blokkades en het weer vinden van de balans in energie. Dan kan de energie van een persoon zijn, maar ook de energie van een team. Het uitgangspunt van de praktijk van jfO|Connect is dat we (collectief) veel dingen weten, maar niet voelen. Zodra we bewust leven en het weten en voelen met elkaar verbinden, groeien we, worden we krachtiger. Zowel geestelijk als fysiek. Op dit moment ontwikkelt de maatschappij zich snel, en wij – als deelnemers in de maatschappij – dus ook. Aangehaakt blijven en het snelle schakelen vraagt en neemt nogal wat energie. Als er teveel aandacht en dus teveel energie naar “randvoorwaarden” gaat, gaat dat ten koste van de energie die ingezet dient te worden voor de eigen of teamontwikkeling.

Teamanalyse

Teamanalyse

Iedere werkgever wil dat alle teams lekker samenwerken om een doel te halen. En toch werkt het vaak niet: bestuurssecretariaten waar veel onderhuids gedoe is, een directiesecretariaat waar het, ondanks alle kennis, niet lekker loopt. Een afdeling waarbij haat en nijd voelbaar, maar niet zichtbaar is. En het is moeilijk om het probleem te vinden. Een teamanalyse van mij laat al snel zien waar de energie heengaat en waar de energie lekt.

Hoe gaat een teamanalyse in zijn werk?

Een werkgever huurt mij in, waarna ik een aantal weken meeloop met een team. Ik maak daarbij een analyse van het team en van de omgeving waarin het team zich beweegt. Ik zal niet alleen de teamleden interviewen maar ook de leidinggevende(n) en andere afnemers van de diensten van het team. Uiteraard is alles maatwerk.

Persoonlijke energetische coaching

Persoonlijke energetisch coaching

Energetisch coaching richt zich op het herstel van het etherisch en fysieke lichaam. Het etherisch lichaam behelst de energie die zich om en door ons hele lichaam heen beweegt. Herstel daarvan vereist een energetische behandeling.

Hoe gaat een behandeling voor een klacht?

Eerst wordt in een kort gesprek de aard van de klachten besproken, mits degene dat weet. De energetisch coach scant daarbij het lichaam. Daarna wordt overgegaan tot behandeling. De behandeling is gericht op het in je kracht komen en daaraan vorm geven. Iedereen heeft zijn eigen proces daarin te lopen. Energetisch coaching helpt daarbij.