In 2005 begon ik met één projectleider en één assistent projectleider aan het organiseren van de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht op de Vliegbasis Leeuwarden. We eindigden een jaar later met een team van meer dan 1.000 burgers en militairen. Een fantastisch driedaags evenement, waarbij we meer dan 60.000 bezoekers mochten ontvangen op de vliegbasis.

In de aanloop naar de Open Dagen was ik als projectcoördinator onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het projectbureau, organiseerde en notuleerde ik vergaderingen, hield de actielijsten bij, zette acties uit en handelde ik de toegang voor de bezoekers met een beperking af. Tijdens de Open Dagen was ik lid van het team dat de Centrale Commando Post bemande. Na de Open Dagen zette ik de draaiboeken op, inclusief de tijdlijn van de aanloop naar de Open Dagen.

Ik ben er trots op dat ik voor een jaar deel heb mogen uitmaken van onze luchtmacht en dat we met ons allen deze prachtige editie – met als hoofdact de Blue Angels uit de U.S.A. – neer hebben gezet.